Consultoria logística.

Els costos logístics: distribució, transport, magatzem i comandes, suposen un percentatge molt alt en el compte d'explotació de les empreses. A més, lamentablement, no solen estar ben organitzades, amb el que el temps i els diners emprats en aquests departaments es perd irremeiablement sense obtenir els resultats esperats. Conseqüència d'això és la falta de liquiditat de les empreses actuals, la gestió ineficaç en el tractament de les comandes o productes que elaboren, perduda de temps en aquests processos i sobretot, el valor afegit de la dolenta imatge que generem als nostres clients i la nostra competència mes directa. Per això, en moltes ocasions, ens plantegem subcontractar aquests serveis, convertint així la nostra despesa fixa en variable, sent més efectius al cedir el treball a professionals i aportant un plus de qualitat en la nostra relació final amb el client. Però, no sempre és el més convenient. De vegades n'hi ha prou amb reorganitzar, assessorar i formar convenientment al nostre personal i si és necessari, dotar al nostre magatzem d'un mínim d'infraestructura, sempre supervisat per experts i amb rigorosos controls posteriors. El nostre personal tècnic en gestió logístic i en organització de transports, amb anys d'experiència en el sector, avaluaran la seva empresa, emetran un informe tècnic i s'elaborarà un pla d'actuació.

El treball s'efectuarà en la seva pròpia empresa, efectuarem una anàlisi logístic personalitzat, perquè la seva empresa sigui més competitiva i menys costosa. Si és necessaris contactarem amb els proveïdors de la seva zona, mes adequats per al seu tipus de negoci, i fins i tot negociarem amb ells els millors costos del sector.

Tot això té un cost: 0,00 euros. ¡PREGUNTI'NS COM!